Malečovský rozhled, z. s.

 

Náklady spojené s pořízením a zveřejněním dokumentů je možné podpořit finančním darem na základě Darovací smlouvy nebo přímo zasláním darovaného obnosu na účet 9661917044/5500.