Malečovský rozhled, z. s.

 

V této části projektu jsou dokumenty, které se týkají celého Malečovska, event. mají i širší záběr.

Odsun sudetských Němců z politického okresu Litoměřice 1945–1946

Tématu odsunu sudetských Němců z Litoměřicka v letech 1945 a 1946 se věnuje bakalářská práce Hynka Oberhela, kterou zpracoval v roce 2008 na konci svého studia Masarykovy univerzity v Brně. V závěru práce jsou mj. zmíněny všechny transporty Němců s uvedením jejich počtu za jednotlivé obce. V dotčených letech bylo do okresu Litoměřice z dnešních deseti částí/obcí Malečovska zahrnuto sedm obcí: Babiny I, Čeřeniště, Horní Zálezly, Pohoří, Proboštov, Rýdeč, Řetouň.

Přehled objektů zbořených v rámci demoličních prací z července 1967

Část Malečovska přiléhající k Labi byla v době budování socialismu vojenský prostor, kde byl omezený pohyb obyvatel. Mnohé domy po odsunutých/vyhnaných Němcích chátraly, a tak se staly v rámci vojenských cvičení vítanými kulisami. Mnohé ruiny potom byly zcela srovnány se zemí, jak popisuje následující dokument vojenského útvaru z Kutné Hory z července roku 1967.

Historie Malečovska ve 20. století – odborná publikace

Dne 8. 11. 2021 se na OÚ Malečov uskutečnila první schůzka za přítomnosti: Petr Kůstka, starosta; Lenka Barvínková, místostarostka; Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., ředitel Archivu města Ústí nad Labem, Ing. Zdeněk Petr, iniciátor, organizátor. Obec projevila o sepsání historie Malečovska ve 20. století, pokrývající období od cca roku 1900 do roku 1990, zájem. Hlavním autorem a odborným garantem bude Mgr. Karlíček, Ph.D. Zároveň bylo dohodnuto, že dne 7. 12. 2021 se na OÚ Malečov uskuteční již prvotní odborná schůzka se spoluobčany, kteří mají o historii zájem a jsou pamětníci nebo mají k dispozici historické dokumenty.

Dne 7. 12. 2021 proběhla pod patronací starosty a pod odborným vedením Mgr. Karlíčka, Ph.D. na OÚ Malečov schůzka s pozvanými hosty a dohodnut další postup. Předpokládaný termín sepsání odborné publikace je konec toku 2022.

Dění v obci od roku 2016 po současnost

Ve druhé polovině roku 2015 inicioval Zdeněk Petr z Malečova vydávání místního zpravodaje LISTY Z MALEČOVSKA, které vedl až do podzimu roku 2018. První číslo vyšlo koncem února roku 2016. Zpravodaj pravidelně informuje o tom, co se od doby vydání předchozího čísla na Malečovsku událo, co se připravuje, co se chystá. LISTY Z MALEČOVSKA jsou zdarma distribuovány v černobílém provedení do každého domu ve všech deseti částech Malečova. Je to svým způsobem druh kroniky. V následujících odkazech na jednotlivá čísla jsou uložena vydání v barevném provedení.

2016_01 2016_02 2016_03 2016_04 2016_05 2016_06

2017_01 2017_02 2017_03 2017_04

2018_01 2018_02 2018_03

2019_01 2019_02 2019_03 2019_04

2020_01 2020_02 2020_03 2020_04

2021_01 2021_02 2021_03 2021_04

2022_01 2022_02 2022_03