Malečovský rozhled, z. s.

 

V této části projektu jsou dokumenty, které se týkají celého Malečovska, event. mají i širší záběr.

Odsun sudetských Němců z politického okresu Litoměřice 1945–1946

Tématu odsunu sudetských Němců z Litoměřicka v letech 1945 a 1946 se věnuje bakalářská práce Hynka Oberhela, kterou zpracoval v roce 2008 na konci svého studia Masarykovy univerzity v Brně. V závěru práce jsou mj. zmíněny všechny transporty Němců s uvedením jejich počtu za jednotlivé obce. V dotčených letech bylo do okresu Litoměřice z dnešních deseti částí/obcí Malečovska zahrnuto sedm obcí: Babiny I, Čeřeniště, Horní Zálezly, Pohoří, Proboštov, Rýdeč, Řetouň.

Přehled objektů zbořených v rámci demoličních prací z července 1967

Část Malečovska přiléhající k Labi byla v době budování socialismu vojenský prostor, kde byl omezený pohyb obyvatel. Mnohé domy po odsunutých/vyhnaných Němcích chátraly, a tak se staly v rámci vojenských cvičení vítanými kulisami. Mnohé ruiny potom byly zcela srovnány se zemí, jak popisuje následující dokument vojenského útvaru z Kutné Hory z července roku 1967.