Malečovský rozhled, z. s.

Práce na odstranění vlhkosti ze základů kostela Panny Marie pomocnice křesťanů je možné podpořit finančním darem na základě Darovací smlouvy nebo přímo zasláním darovaného obnosu na účet 966 191 7036 / 5500.