Malečovský rozhled, z. s.

Výchozí stav – exteriér (fotografie z 11. 9. 2020)

Výchozí stav – interiér (fotografie z 11. 9. 2020)

Výkop sond (fotografie z 16. 10. 2020)