Malečovský rozhled, z. s.

Historie tohoto projektu je zaměřena na popis kroků vedoucích k odstranění vlhkosti ze základů kostela Panny Marie pomocnice křesťanů, jehož základní kámen byl položen v roce 1936. Více zde.

18. 8. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler; spolek Malečovský rozhled: Petr; spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart

Závěry: spolek Malečovský rozhled bude zmocněn zástupci církve k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; příští schůzka se uskuteční za přítomnosti statika a projektanta

17. 9. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastnící: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr, spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart; statik: Starý; projektant: Pechek

Závěry: spolek Malečovský rozhled obdržel zmocnění k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; statik zpracuje krátkou zprávu (statika kostela, resp. vchodu je stabilní, nebude zřejmě potřebovat speciální zásahy); projektant bude potřebovat zaměření stávajícího stavu a výkop dvou sond podél obvodového zdiva k určení hloubky a složení základů (zajistí: Petr)

5. 10. 2020 – Zpracován statický posudek

Předběžný statický posudek zpracoval Ing. Otakar Starý.

16. 10. 2020 – Výkop sond

Výkopové práce provedl Vladimír Břehovský z Tašova

23. 10. 2020 – Zaměření stávajícího stavu

Geodetické práce provedl Michal Radina z Atlas Group, s. r. o.

Listopad 2020 až leden 2021

Společnost P. K. I. PROJEKT, s. r. o., resp. Ing. Jan Pechek zpracovává kompletní dokumentaci včetně promítnutí závěrů dalšího posudku statika, tentokrát k zabezpečení základů, jak vyplynulo po jejich odhalení při výkopu sond. Následně bude projekt projednáván s dotčenými orgány státní správy.