Malečovský rozhled, z. s.

Historie tohoto projektu je zaměřena na popis kroků vedoucích k odstranění vlhkosti ze základů kostela Panny Marie pomocnice křesťanů, jehož základní kámen byl položen v roce 1936. K historii kostela je více uvedeno v novinových článcích z doby jeho výstavby a ve Fotodokumentaci v projektu Malečovsko – historie, v části Čeřeniště. K architektonickému pojetí kostela je více zde.

18. 8. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler; spolek Malečovský rozhled: Petr; spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart

Závěry: spolek Malečovský rozhled bude zmocněn zástupci církve k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; příští schůzka se uskuteční za přítomnosti statika a projektanta

17. 9. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastnící: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr, spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart; statik: Starý; projektant: Pechek

Závěry: spolek Malečovský rozhled obdržel zmocnění k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; statik zpracuje krátkou zprávu (statika kostela, resp. vchodu je stabilní, nebude zřejmě potřebovat speciální zásahy); projektant bude potřebovat zaměření stávajícího stavu a výkop dvou sond podél obvodového zdiva k určení hloubky a složení základů (zajistí: Petr)

5. 10. 2020 – Zpracován statický posudek

Předběžný statický posudek zpracoval Ing. Otakar Starý.

16. 10. 2020 – Výkop sond

Výkopové práce provedl Vladimír Břehovský z Tašova

23. 10. 2020 – Zaměření stávajícího stavu

Geodetické práce provedl Michal Radina z Atlas Group, s. r. o.

Listopad 2020 až leden 2021

Společnost P. K. I. PROJEKT, s. r. o., resp. Ing. Jan Pechek zpracoval kompletní dokumentaci včetně promítnutí závěrů dalšího posudku statika, tentokrát k zabezpečení základů, jak vyplynulo po jejich odhalení při výkopu sond. Následně bude projekt projednáván s dotčenými orgány státní správy.

15. 2. 2021 – Schůzka na Biskupství litoměřickém

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byly probrány možnosti financování akce ze strany spolku a za biskupství. Závěry: spolek a biskupství se pokusí zajistit polovinu potřebných prostředků, druhá polovina by mohla být hrazena z Česko-německého fondu budoucnosti nebo z evropských či národních dotací. Další schůzka k tomuto tématu se uskuteční v dubnu roku 2021.

Leden a únor 2021

Získána stanoviska Odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem (koordinováno s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem) a ČEZ.