Malečovský rozhled, z. s.

Zmapování, lokaci, vytvoření dokumentace a u vybraných drobných sakrálních staveb též obnovu je možné podpořit finančním darem na základě Darovací smlouvy nebo přímo zasláním darovaného obnosu na účet 966 191 7028 / 5500.