Malečovský rozhled, z. s.

Zde bude chronologicky zapisován postup renovace vybraných drobných sakrálních památek.

Proboštov VI

V průběhu zimních měsíců roků 2021/2022: výroba kovového ukotvení a nového dřevěného kříže podle přiložených výkresů. Replika dodržuje rozměry původního padlého dřevěného kříže, který již není (i podle posouzení pracovníků Národního památkového ústavu) možné, vzhledem k jeho stavu, znovu usadit. Vlastník pozemku je informován.

Proboštov VII

V době vegetačního klidu 2021/2022 bude na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, po dohodě s jeho majiteli vyklučen nálet stromů (žádný z nich nepřekračuje ve výšce 130 cm nad terénem obvod kmenu 80 cm). V následném období bude na upravené základy ustaven podstavec z nalezených dílů. Po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem a ve spolupráci s kovářem Martinem Šerákem k němu bude dopracován litinový kříž.

Koncem listopadu roku 2021 bylo zahájeno kácení náletových stromů a odstraňování stromů padlých. Ve druhé polovině roku 2021 byly na soukromých zahradách objeveny patka a hlavice podstavce. Se souhlasem majitelů zahrad budou převezeny na své místo. Kamenické práce nutné k sestavení podstavce bude zajišťovat kameník Josef Sotona.

Malečov II

Pískovcový podstavec bude odborně, po odsouhlasení postupu NPÚ ÚP Ústí nad Labem, opraven a litinový kříž dopracován kovářem Martinem Šerákem.

Dne 16. 9. 2021 se na místě kříže sešli PhDr. Petr Hrubý, ředitel NPÚ ÚP Ústí nad Labem, Dr. Martin Šerák, kovář, Jiřina Bischoffiová, MAS Labské skály a za spolek Zdeněk Petr. Zhruba o týden později si podstavec prohlédl Josef Sotona, kameník. Byl stanoven odborný postup pro renovaci kříže a následně předloženy cenové nabídky za kamenické a kovářské práce v celkové výši 92 450 Kč. Za vydatné pomoci paní Bischoffiové byla dne 27. 9. 2021 na Ústeckou komunitní nadaci podána žádost o grant. Po vyhodnocení žádostí byl spolek dne 2. 12. 2021 vyrozuměn o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 40 tis. Kč z prostředků Ústecké komunitní nadace a společnosti Surgipa Medical, s. r. o. Dne 8. 12. 2021 byla v Ústí nad Labem podepsána příslušná smlouva. Zbývající část bude uhrazena z prostředků spolku, resp. darů od fyzických i právnických osob, z nichž největší dar, 15 tis. Kč, poskytla společnost NTD group, a. s.

logo ukn logo surgipa logo ntd

Řetouň I

Po dohodě s majiteli pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvaly travní porost, bude nejdříve proveden zásah u dvou starých líp, které se vahou svých větví již rozpadají a ohrožují tak nejen vlastní kříž, ale i kolem nich se pohybující lidi včetně pasoucího se dobytka. Nejvhodnější varianta je pokácení těchto stromů a vysazení dvou líp nových. Dne 23. 8. 2021 byla v tomto smyslu na Obecní úřad Malečov podána žádost o povolení ke kácení. Následně bude provedena renovace pískovcového podstavce a po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem kovářem Martinem Šerákem vytvořen a osazen litinový kříž.