Malečovský rozhled, z. s.

Zde bude chronologicky zapisován postup renovace vybraných drobných sakrálních památek.

Proboštov VI

V průběhu letních měsíců roku 2021: výroba kovového ukotvení a nového dřevěného kříže podle přiložených výkresů. Replika dodržuje rozměry původního padlého dřevěného kříže, který již není (i podle posouzení pracovníků Národního památkového ústavu) možné, vzhledem k jeho stavu, znovu usadit. Vlastník pozemku je informován.

Proboštov VII

V době vegetačního klidu 2021/2022 bude na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, po dohodě s jeho majiteli vyklučen nálet stromů (žádný z nich nepřekračuje ve výšce 130 cm nad terénem obvod kmenu 80 cm). V následném období budou na dochované základy ustaveny originální patka, event. její kopie, a dřík. K nim bude po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem dopracována hlavice a ve spolupráci s kovářem Martinem Šerákem litinový kříž.

Malečov II

Pískovcový podstavec bude odborně, po odsouhlasení postupu NPÚ ÚP Ústí nad Labem, opraven a litinový kříž dopracován kovářem Martinem Šerákem.

Řetouň I

Po dohodě s majiteli pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvaly travní porost, bude nejdříve proveden zásah u dvou starých líp, které se vahou svých větví již rozpadají a ohrožují tak nejen vlastní kříž, ale i kolem nich se pohybující lidi včetně pasoucího se dobytka. Nejvhodnější varianta je pokácení těchto stromů a vysazení dvou líp nových. Dne 23. 8. 2021 byla v tomto smyslu na Obecní úřad Malečov podána žádost o povolení ke kácení. Následně bude provedena renovace pískovcového podstavce a po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem kovářem Martinem Šerákem vytvořen a osazen litinový kříž.