Malečovský rozhled, z. s.

Údržbu rozhledny je stále možné podpořit finančním darem na základě Darovací smlouvy nebo přímo zasláním darovaného obnosu na účet 966 191 7001 / 5500.