Malečovský rozhled, z. s.

Vítejte na stránkách našeho spolku,
jehož hlavním posláním je zvelebování území Malečovska.