Malečovský rozhled, z. s.

Zhruba deset let se diskutovalo o výstavbě rozhledny na vrcholu Lucemburkova kopce v k. ú. Pohoří u Malečova, asi osm roků se výstavba připravovala. Poslední velká příležitost k její stavbě se naskytla v roce 2015, kdy bylo dne 4. 5. 2015 Magistrátem města Ústí nad Labem vydáno stavební povolení a na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR byla obcí Malečov předložena žádost o dotaci. Protože dotace ale nakonec nebyla v roce 2016 přidělena, rozhodli jsme se situaci napomoci a finanční prostředky na stavbu rozhledny sehnat společnými silami nás všech, kterým záleží na zpřístupnění krás tohoto kraje, na vybudování atraktivního turistického cíle, na zviditelnění Malečovska.

Abychom na stavbu rozhledny mohli sehnat potřebné finanční prostředky formou darů, založili jsme spolek Malečovský rozhled, z. s., který byl dne 15. 10. 2016 zapsán do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem. Spolek tvoří tři členové: Eva Kovaříková, Jaroslav Bukáček a Zdeněk Petr, který je zároveň předsedou spolku. Jsme přesvědčeni, že námi zvolený způsob financování napomůže posílení sebevědomí a pospolitosti nás všech dárců a potvrzení myšlenky: „Aby se Ti naplnil sen, musíš za ním jít“.

Hlavním posláním našeho spolku je zvelebování území Malečovska, které tvoří deset částí: Babiny I, Březí, Čeřeniště, Horní Zálezly, Malečov, Němčí, Pohoří, Proboštov, Rýdeč a Řetouň. Blíže viz mapa. Administrativně všechny jmenované části spadají pod OÚ Malečov.

Stavba rozhledny byla naším prvním projektem, na kterém jsme si chtěli vyzkoušet naši akceschopnost a zároveň ověřit správnost volby naší cesty za snem. A protože projekt Rozhledna Lucemburkův kopec se nám podařilo v květnu roku 2020 dotáhnout do úspěšného konce, rozhodli jsme se pokračovat. Druhým projektem jsou Drobné sakrální památky, třetím Kostel Čeřeniště, resp. odvedení vlhkosti z jeho základů a zajištění statiky. Více viz PROJEKTY. Pro každý projekt jsme založili zvláštní účet, aby se peníze mezi projekty nemísily, aby dárci měli možnost své dary směrovat na konkrétní projekt. Čísla účtů jsou uvedena u každého projektu. Také viz KONTAKT. Čtvrtým projektem je v únoru roku 2021 zahájený projekt Malečovsko – historie.